[Se]  En  
Om Annice
Jag heter Annice, är 35 år gammal och bor sedan 2017 i Göteborg. Ursprungligen kommer jag dock från Norrköping där jag bott större delen av mitt liv med undantag för några år i Nyköping och Varberg.

År 2002 hoppade jag av gymnasiet och började jobba inom städ- och saneringsbranschen. I den branschen blev jag sedan kvar i åtta år innan jag slutligen satte mig vid skolbänken igen.

Drygt två år efter att jag hade börjat studera igen var gymnasiekompetensen inläst på komvux som vidare tog mig upp till Linköpings universitet (LiU). Vid LiU läste jag sedan tre år på systemvetarprogrammet med inriktning IT och projekt, vilket slutligen gav mig en kandidatexamen i informatik.

Sedan jag tog examen år 2017 har jag arbetat främst som IT Business Analyst inom fordonsindustrin, även om jag också arbetat en del som low-code-utvecklare inom webbutveckling. Numera är jag dock tillbaka till fordonsindustrin i en BA-roll för IT-företaget Diadrom.

Utöver IT - med förkärlek för webbdesign och webbutveckling - intresseras jag av digitalt skapande, lingvistik och psykologi.

Click here to see your activities